Speciální poděkování

Kateřina Brynychová
Magdaléna Žohová
Pavla Najmanová - DesignPN
Regionální ředitelství Praha 2
Generali Česká pojišťovna