Akce byla zahájena v srpnu 2019 v době kritických požárů oblasti Chaco v Paraguayi. Na základě dohody o spolupráci mezi stanicí Urutau Chaco Animals a Společností Laguna, z.s. byl zřízen transparentní účet č. 2701680853/2010, na který se soustřeďovali finance na podporu akce. Do oblasti Chaco byl vyslán veterinář MVDr. Sebastian Franco společně s Antonínem Hnízdílem (majitel Bioparku Štít). Dovezli do Chaco první chybějící léky a veterinární materiál, monitorovali celou situaci, s pomocí místních hasičů a dobrovolníků zahájili záchranné operace. Následně se připojovali další dobrovolníci, neziskovky a postupně i profesionální záchranné složky.

Na účet bylo v roce 2019 vybráno celkem 380.910 Kč

Čerpání:

  • Letenky a transport vybavení ……………………………………………….… 39.113 Kč
  • Vybavení pro místní hasiče …………………………………….……………….50.553 Kč
  • Průběžná vydání v době zásahu při požárech ……………………….…......... 62.842 Kč

(potraviny a ochranné pomůcky pro záchranáře, PHM do terénních vozů, léky a veterinární materiál, krmivo pro zraněná zvířata)

K 31.12.2019 bylo vyčerpáno celkem  ………………………………………………… 152.508 Kč

Stav účtu k 1.1.2020 ………………………………………………………………......... 228.402 Kč

Příspěvek na požáry v Austrálii – leden 2020 (přes konto ZOO Praha):.....................10.000 Kč

Zařízení na zadržení vody v oblasti Chaco ………………………………………........94.864 Kč

Začátkem roku 2020 jsme se dohodli se stanicí Urutau, že zafinancujeme výstavbu zásobárny vody pro období sucha. Na začátku února jsme pořídili speciální obří „nádobu“ na zadržování a dlouhodobé uchování vody v ceně 26.630 tis. PYG, což je v přepočtu 94.864 Kč. Nyní probíhají stavební práce na zabudování a dostavbu tohoto zařízení.

 

Smlouva o spolupráci SCAN page 001          Convenio de colaboracion SCAN page 001