Úzká spolupráce Laguny začala v srpnu 2019. Velké požáry Amazonského pralesa přestoupily hranice Brazílie a Bolívie a pronikly přes jižní část Pantanalu až do Paraguaye. Zde zasáhly a zničily více než 100.000 ha lesů. Náš veterinář MVDr. Sebastian Franco, který pochází z této oblasti, byl vyzván, aby přijel pomoci. Laguna ve spolupráci s Bioparkem Štít zorganizovala misi „Pantanal a Chaco v nouzi“. Do oblasti jsme vyslali dobrovolníky, kteří společně s tamními hasiči a dalšími členy stanice Urutau prohledávali spáleniště a ošetřovali zraněná zvířata, která následně převáželi do stanice a všemožně se snažili zastavit šířící se oheň a pomoci tamním obyvatelům. Misi „Pantanal a Chaco v nouzi" podpořilo obrovské množství lidí, ať už finančně nebo potřebnými dary, především léčivy, veterinárním materiálem, ochrannými pomůcky, převážně vybavením pro hasiče a další dobrovolníky. Bojem s ohněm spolupráce nekončí, budeme dále spolupracovat na rozšíření a vybavení stanice Urutau Chaco Animals.