Samička pásovce štětinatého nešťastnou náhodou skočila pod jedoucí auto a došlo ke střetu. Do stanice Urutau přivezli pásovce z rozbitým krunýřem a poraněnou hlavou. Brzy po ošetření samička začala jíst a navzdory  těžkého zdraní se začala rychle zotavovat.  Vzápětí bylo přijato osamocené mládě pásovce devítipásového. Ve stavu nouze bylo přidáno ke zraněné samici, která o něj ihned začala pečovat. Mládě rostlo a samice se uzdravovala, nikdo však netušil, že v tu dobu byla březí,  a tak ke šťastnému konci přibyla další radost - samička porodila zdravé mládě.

V období sucha je v Chacu velký nedostatek vody. Proto jsme se rozhodli podpořit návrh pana Holgera a zafinancovat stavbu vodní nádrže.  V době v monzunových dešťů se sem bude svádět voda, aby v období sucha bylo z čeho čerpat.

 

( Výběr vodní nádrže )                                                                   (Vrty pro nádrž)

  Výběr vodní nádrže   Vrty pro nádrž     

( Transport nádrže ) Transport nádrže   

Instalace vodní nádrže ( Instalace vodní nádrže )

Základní nádrž 42 tis. litrů

Akce byla zahájena v srpnu 2019 v době kritických požárů oblasti Chaco v Paraguayi. Na základě dohody o spolupráci mezi stanicí Urutau Chaco Animals a Společností Laguna, z.s. byl zřízen transparentní účet č. 2701680853/2010, na který se soustřeďovali finance na podporu akce. Do oblasti Chaco byl vyslán veterinář MVDr. Sebastian Franco společně s Antonínem Hnízdílem (majitel Bioparku Štít). Dovezli do Chaco první chybějící léky a veterinární materiál, monitorovali celou situaci, s pomocí místních hasičů a dobrovolníků zahájili záchranné operace. Následně se připojovali další dobrovolníci, neziskovky a postupně i profesionální záchranné složky.

Na účet bylo v roce 2019 vybráno celkem 380.910 Kč

Čerpání:

 • Letenky a transport vybavení ……………………………………………….… 39.113 Kč
 • Vybavení pro místní hasiče …………………………………….……………….50.553 Kč
 • Průběžná vydání v době zásahu při požárech ……………………….…......... 62.842 Kč

(potraviny a ochranné pomůcky pro záchranáře, PHM do terénních vozů, léky a veterinární materiál, krmivo pro zraněná zvířata)

K 31.12.2019 bylo vyčerpáno celkem  ………………………………………………… 152.508 Kč

Stav účtu k 1.1.2020 ………………………………………………………………......... 228.402 Kč

Příspěvek na požáry v Austrálii – leden 2020 (přes konto ZOO Praha):.....................10.000 Kč

Zařízení na zadržení vody v oblasti Chaco ………………………………………........94.864 Kč

Začátkem roku 2020 jsme se dohodli se stanicí Urutau, že zafinancujeme výstavbu zásobárny vody pro období sucha. Na začátku února jsme pořídili speciální obří „nádobu“ na zadržování a dlouhodobé uchování vody v ceně 26.630 tis. PYG, což je v přepočtu 94.864 Kč. Nyní probíhají stavební práce na zabudování a dostavbu tohoto zařízení.

 

Smlouva o spolupráci SCAN page 001          Convenio de colaboracion SCAN page 001

Velké požáry Amazonského pralesa přestoupily hranice Brazílie a postupují do oblasti Paraguaye. Zde v severní částí zasáhly a zničily více než 40.000 ha lesů. Unikátní Pantanal s jediným ekosystémem, na kterém se vyskytuje obrovské množství živočichů včetně vzácných druhů, např. kapybary, arové hyacintoví i ostatní papoušci, tukani, jaguáři, pumy, tapíři pekari, mravenečníci, pásovci a mnoho dalších. Ochrana pralesů naší Planety je společným zájmem nás všech. Navázali jsme spolupráci se jedinou záchrannou stanicí v regionu - Urutau Chaco Animals, která se nachází uprostřed oblasti Chaco (Obr. 2). Svoji činnost provozuje již několik let, oficiálně od loňského roku. Vzhledem ke kritické situaci bude se stanice urychleně rozšiřovat pro příjem popálených či jinak zraněných živočichů.

 urutau 01

(Obr. 1 Severní Paraguay, stanice Urutau a oblast monitoringu)

urutau 02

(Obr. 2 Vyznačené oblasti rozsáhlé diodiverzity - Národní park)

Plán pomoci:

 • Vyslat tým odborníků k prvnímu monitorování aktuální situace v zasažených oblastech a v případě nouze zajistit odchyt a první pomoc poraněným zvířatům či nalezeným nesamostatným mláďatům a umístit je do méně rizikové oblasti nebo na svodovou základnu – Urutau Chaco Animals. Podle možností pomoci při likvidaci aktivních požárů či jejich následků s pomocí odborného zásahového personálu včetně vybavení.
 • Při předpokládané dlouhodobé léčbě popálených či jinak zraněných zvířat zajistit vhodné a kapacitně velké zařízení, které aktuálně navazuje na výstavbu současné záchranné stanice Urutau. Zde zajistit trvalý přísun potřebných léků a veterinárního materiálu, dokrmovacích směsí a krmiva pro hospitalizovaná zvířata. Dále zajistit potřebný odborný personál.
 • Pro další období vytvořit rehabilitační zařízení a prostory pro přípravu na plánovanou rekonstrukci. Pro zpětné vypouštění vyhledat vhodnou lokalitu.
 • Vzhledem k velké likvidace fauny v důsledku požárů vytvořit reprodukční projekty pro podporované odchovy kriticky zasažených místních druhů (mravenečníci, tapíři, pásovci, tamanduy, kočkovité šelmy, ptactvo a další).
 • Pomoc při odchytu, zajištění a dočasné péči o zvířata a ptáky, kterým požáry kompletně zničili jejich domovy, a zmateně uprchli do měst či jiných nevhodných oblastí.
 • Vytvořit logistickou síť pomocí satelitní komunikace v místech, kde není dosah žádných signálů.
 • Informovat širokou veřejnost o aktuální situaci a možnostech další pomoci.

Co budeme potřebovat:

 • Odchytové vybavení – sítě, podběráky, háky na plazy a odchytové tyče na savce, transportní boxy pro převoz pacientů, silné ochranné rukavice na nebezpečná zvířata, ochranné brýle.
 • Ochranné bezpečnostní oděv – speciální protipožární obleky a pomůcky.
 • Sledovací a komunikační technika – vysílačky, GPS, satelitní telefony, drony pro vyhledávání poraněných zvířat. thermo a noční vidění.
 • Baterie a záložní zdroje.
 • Uhlíkové vodní filtry, dezinfekční prostředky.
 • Veterinární materiál a pomůcky k akutnímu ošetření zvířat.
 • Veterinární léčiva dle aktuální potřeby.
 • Finanční prostředky na nákup potřebného materiálu, dopravu (letenky, PHM)

  

Země je naším společným domovem, je naší povinností ji chránit - pojďme jí společně pomoc! 

 

urutau 03

(Had, snažící se uniknout z ohnivé zázy)

urutau 05

(Hašení ohořelé tamanduy)

urutau 04

(Tato malá kapybara měla štěstí - jedna z mála zachráněna)

urutau 07

(Tamandua nalezen v blízkosti požáru)

urutau 06

(25.8.2019 - Požár překonal hranice Bolívie)

 

 

 

Jménem krizové skupiny Laguna-Urutau:

Antonín Hnizdil - Biopark Štít, Czech Republic, (tel. +420 774 993 192)
Magdalena Žohová - Společnost Laguna, Czech Republic (tel. +420 603 211 381)
MVDr. Sebastian Franco – Veterinární Lékař, Czech Republic-Paraguay (tel. +420 702 932 214)
Holger Bergen – Urutau Chaco Animals, Paraguay (tel. +595 981 496 300, bergenholger@hotmal.com)